Sekretariat:
ul. Kopernika 27 
31-501 Kraków 
tel.: (12) 663 36 46 
fax: (12) 423 09 49 
e-mail 

Sekretariat ds.
studenckich
tel.: (12) 663-36-00
e-mail

lokalizacja
ul. Kopernika 31 
31-501 Kraków 
tel. (12) 663 36 46 
fax: (12) 423 09 49 

lokalizacja

ul. Grodzka 52 
31-044 Kraków 
tel.: (12) 663 17 72 
fax: (12) 422 81 07
e-mail

lokalizacja

ul. Lubicz 46 
31-512 Kraków 
tel.: (12) 421 51 44 

lokalizacjaMuzeum Paleobotaniczne Instytutu Botaniki UJ
ul. Kopernika 31 (przy Ogrodzie Botanicznym)

zapraszamy na wystawę:
400 milionów lat historii roślin lądowych

   webmaster: Piotr Osyczka