BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ - OCHRONA PRZYRODY
Charakterystyka studiów


Biologia i geologia - specjalność: ochrona przyrody to pierwszy unikatowy makrokierunek o tej specjalności w Polsce!

Szansa rozwoju pod okiem wybitnych specjalistów - naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego - dla tych, których fascynuje przyroda i chcą zawodowo zajmować się jej ochroną.

Absolwenci kierunku pracują w parkach narodowych i krajobrazowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, które zajmują się ochroną przyrody, szkołach wyższych oraz placówkach naukowych.

Zmodyfikowany (od roku akademickiego 2010/2011) program studiów na kierunku Biologia i geologia - specjalność: ochrona przyrody wychodzi naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu na osoby posiadające przygotowanie z zakresu szeroko pojętej ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej.

Studia są prowadzone według programu rozliczanego w systemie punktowym, zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS, European Credit Transfer System), co umożliwia przeniesienie się w trakcie studiów na inny uniwersytet w Europie. Punktacja ECTS dotyczy zarówno przedmiotów obowiązkowych jak i przedmiotów wybieranych zgodnie z zainteresowaniami studenta oraz zakresem przygotowywanej pracy magisterskiej. Punktacja nie zastępuje ocen, które są podstawą do obliczania średniej dla celów stypendialnych i ogólnej oceny ze studiów. Program studiów przewiduje ciekawe zajęcia terenowe z biologii i geologii oraz pracownie specjalizacyjne.

Absolwenci naszego kierunku otrzymują wszechstronne przygotowanie do podjęcia pracy m.in. w parkach narodowych, rezerwatach lub jako konserwatorzy przyrody w urzędach samorządów lokalnych. Zmodyfikowany program studiów odpowiada najnowszym założeniom ministerialnym standardów nauczania, a także odpowiada profilowi kształcenia w wiodących ośrodkach europejskich. Absolwenci kierunku Biologia i geologia - specjalność: ochrona orzyrody, którzy dodatkowo zaliczą wymagane kursy pedagogiczne będą stanowili odpowiednią kadrę do nauczania przedmiotu Przyroda obowiązującego w programach nauczania szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

   webmaster: Piotr Osyczka