BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ - OCHRONA PRZYRODY
Adresy sal dydaktycznych

Instytut Botaniki UJ:
Sale wykładowe: ul. M. Kopernika 27 (Coll. Śniadeckiego - II p. i pawilon dydaktyczny - I p.),
ul. Grodzka 52 (Coll. Broscianum - II p., sala 119)
Sale ćwiczeniowe: ul. M. Kopernika 27 (pawilon dydaktyczny), ul. M. Kopernika 31, ul. Grodzka 52 (Coll. Broscianum - II p. sale nr 100 i 111)

Instytut Nauk Geologicznych UJ:
Sale wykładowe, sale ćwiczeniowe: ul. Oleandry 2a

Wydział Chemii UJ: 
Sale wykładowe, sale ćwiczeniowe: ul. R. Ingardena 3

Instytut Zoologii UJ:
Sale wykładowe, sale ćwiczeniowe: ul. Gronostajowa 9

Instytut Fizyki UJ:
Sala wykładowa, sale ćwiczeniowe: ul. W. Reymonta 4

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ:
Sale wykładowe, sale ćwiczeniowe: ul. Gronostajowa 7

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ:
Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin
Sale wykładowe, sale ćwiczeniowe: ul. Gronostajowa 7 

Wydział Matematyki i Informatyki UJ:
Sale wykładowe, sale ćwiczeniowe: ul. S. Łojasiewicza 6

   webmaster: Piotr Osyczka