BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ - OCHRONA PRZYRODY
Adresy naukowych bibliotek

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA
Kraków, Al. A. Mickiewicza 22
http://www.bj.uj.edu.pl

BIBLIOTEKI INSTYTUTU BOTANIKI UJ i PAN
Kraków, ul. Lubicz 46, PAN
http://www.ib-pan.krakow.pl/show?page=48#
Kraków, ul. Grodzka 52, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, II p.

BIBLIOTEKA INSTYTUTU NAUK GEOLOGICZNYCH UJ
Kraków, ul. Oleandry 2a 
http://www.ing.uj.edu.pl/biblioteka

BIBLIOTEKA NAUK PRZYRODNICZYCH UJ
Kraków, ul. Gronostajowa 7
http://www.uj.edu.pl/web/biblioteka-nauk-przyrodniczych

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU CHEMII UJ
Kraków, ul. R. Ingardena 3, III p.
http://www.chemia.uj.edu.pl/biblioteka.html

BIBLIOTEKA INSTYTUTU FIZYKI UJ
Kraków, ul. W. Reymonta 4, IV p.
http://www.if.uj.edu.pl/Biblioteka

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UJ
Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
http://www.im.uj.edu.pl/biblioteki/biblioteka-wydzialowa

BIBLIOTEKA MEDYCZNA COLLEGIUM MEDICUM UJ
Kraków, ul. Medyczna 7
http://www.bm.cm-uj.krakow.pl

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
Kraków, al. A. Mickiewicza 30
http://www.bg.agh.edu.pl/PL/index.php

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE
Kraków, al. A. Mickiewicza 24/28
http://biblioteka.ur.krakow.pl

BIBLIOTEKA GŁÓWNA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
Kraków, ul. Warszawska 24
http://www.biblos.pk.edu.pl

   webmaster: Piotr Osyczka