BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ - OCHRONA PRZYRODY
Studenckie koła naukowe

Koło Naukowe Przyrodników Studentów UJ
siedziba znajduje się w Instytucie Zoologii UJ
Kraków ul. R. Ingardena 5

Koło Geologów Studentów UJ
siedziba znajduje się w Instytucie Nauk Geologicznych UJ
Kraków, ul. Oleandry 2a

Koło Naukowe Antropologów
siedziba znajduje się w Zakładzie Antropologii Instytutu Zoologii UJ
Kraków, ul. R. Ingardena 5

   webmaster: Piotr Osyczka