BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ - OCHRONA PRZYRODY
Organizacje studenckie

Samorząd Studencki
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego ma siedzibę w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24, w piwnicach prawej części budynku; tel. 422-10-33 wew. 1171, 1172. Informacje na temat struktury i działalności Samorządu są w Internecie na stronie:
http://www.samorzad.uj.edu.pl

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)
Siedziba NZS mieści się w Collegium Novum
Kraków, ul. Gołębia 24
tel. 422-10-33 wew. 1171, 1172


Inne organizacje

Europejskie Forum Studentów AEGEE Kraków
Kraków, ul. Piastowska 47
Tel. 622-31-91
http://www.aegee.krakow.pl

Stowarzyszenie Rotunda - Centrum Kultury
Kraków, ul. Oleandry 1
tel. 633-35-38
http://www.rotunda.pl

Katolickie Stowarzyszenie Studentów
Kraków, ul. Wł. Sikorskiego 1
tel. 411-14-30, 422-11-91 wew. 27

Akademicki Związek Sportowy
Kraków, ul. Piastowska 26
tel. 637-43-03

Zespół Pieśni i Tańca Słowianki
Kraków, ul. Piastowska 26
tel. 637-28-78

Chór Akademicki
Kraków, ul. Kanonicza 6a
tel. 423-07-60, 421-59-15

   webmaster: Piotr Osyczka