BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNO¦Ć - OCHRONA PRZYRODY
Opieka medyczna

Z profesjonalnych porad lekarskich studenci mog± korzystać w wymienionych poniżej placówkach:

SCANMED Centrum Diagnostyczno - Lecznicze Sp.z o.o.
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków
tel: (12) 637 21 00
http://www.scanmed.pl

Półsanatorium Akademickie
ul. Tokarskiego 6, 30-065 Kraków
tel: (12) 637-07-72

Poradnia Rehabilitacyjna
ul. Bydgoska 19 b, 30-056 Kraków 
tel: (12) 637-70-29

W Uniwersytecie Jagiellońskim znajduje się również:
Biuro Pełnomocnika Rektora UJ ds. Osób Niepełnosprawnych.
Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. Osób Niepełnosprawnych jest mgr Ireneusz Białek.
Kraków, ul. Gołębia 24, Coll. Novum, pok. 11a, tel. 431-06-64 oraz 422-10-33 w. 1264
dyżury dla studentów: codziennie w godz. 11-14
e-mail: bialek@adm.uj.edu.pl

   webmaster: Piotr Osyczka