Kierunek BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ - OCHRONA PRZYRODY ogłasza nabór na studia I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014. Szczegółowe informacje, w tym warunki kwalifikacji znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

   webmaster: Piotr Osyczka