BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ - OCHRONA PRZYRODY
Kształcenie 

Kształcenie studentów na Studiach: biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody prowadzą różne Instytuty Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz Wydział Biotechnologii UJ. Wiodącymi Instytutami dla tego kierunku studiów są: Instytut Botaniki oraz Instytut Nauk Geologicznych http://www.ing.uj.edu.pl.
Osobą odpowiedzialną za prowadzenie kierunku jest Zastępca Dyrektora Instytutu Botaniki UJ.

Dyżury Zastępcy Dyrektora Instytutu Botaniki w Sekretariacie ds. studenckich w poszczególnych semestrach będą ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Collegium Śniadeckiego,    ul. M. Kopernika 27, I p.


Ponadto zajęcia prowadzą również jednostki międzywydziałowe UJ:

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Adres: 31-008 Kraków, ul. św. Anny 6

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Adres: 30-065 Kraków, ul. Piastowska 26

Studium Pedagogiczne
Adres: 31-007 Kraków, ul. Wiślna 3
http://www.spuj.sotiko.pl

   webmaster: Piotr Osyczka