BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ - OCHRONA PRZYRODY
Opiekunowie poszczególnych lat


OPIEKUN I ROKU STUDIÓW:

Dr Marzena Popielarska-Konieczna
Adres: Instytut Botaniki, 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52, pokój 115
Telefon: 663-18-84

OPIEKUN II ROKU STUDIÓW:

Dr Patrycja Wójcik-Tabol
Adres: Instytut Nauk Geologicznych, 30-063 Kraków, ul. Oleandry 2a, pokój nr 109
Telefon: 663-26-54

OPIEKUN III ROKU STUDIÓW:

Dr Maciej Kozak
Adres: Instytut Botaniki, 31-515 Kraków, ul. Lubicz 46, pokój nr 26
Telefon: 424-17-97

OPIEKUN IV i V ROKU STUDIÓW 
(I i II roku studiów magisterskich uzupełniających):


Dr Kinga Kostrakiewicz
Adres: Instytut Botaniki, 31-515 Kraków, ul. Lubicz 46, pokój nr 26
Telefon: 424-17-97

Dyżury opiekunów poszczególnych lat w semestrze zimowym i letnim będą ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Coll. Śniadeckiego (IB UJ) ul. M. Kopernika 27, I piętro i na stronie internetowej Instytutu Botaniki UJ (www.ib.uj.edu.pl)

SEKRETARIAT ds. studenckich dla Studiów: Biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody prowadzi:

mgr Marta Tucharz, sam. ref. - ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków
tel.: (12) 663-36-00, tel./fax: 423-09-49
e-mail: marta.tucharz@uj.edu.pl

Sekretariat czynny jest:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 10-13, piątek nieczynny

Komunikaty dotyczące organizacji studiów na kierunku biologia i geologia, specjalność: ochrona przyrody, harmonogramy zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych, informacje o pomocy materialnej i inne są zamieszczane na tablicy ogłoszeń w Instytucie Botaniki, Coll. Śniadeckiego, ul. M. Kopernika 27, I piętro.

   webmaster: Piotr Osyczka