Materiały dydaktyczne
dla studentów

Wybrane propozycje tematów prac licencjackich
     i magisterskich
  Regulaminy ćwiczeń
  Botanika systematyczna

   Biologia i geologia
  Biologia


Zajęcia terenowe z Botaniki systematycznej (2012) dla studentów Biologii

  Informacje ogólne
  Program szczegółowy
  Regulamin
  Kleszcze - informacje
  Rodziny okrytonasiennych
  Drzewa i krzewy
  Zbiorowiska roślinne


MIKOLOGIA SYSTEMATYCZNA - program ćwiczeń
 
Mikologia systematyczna 01    Mikologia systematyczna 03
  Mikologia systematyczna 02    Mikologia systematyczna 04

Regulamin kursu Mikologia systematyczna - kierunek Biologia
Regulamin kursu Mikologia z elementami mikrobiologii


BOTANIKA SYSTEMATYCZNA
dla kierunku Biologia i geologia, specjalność - ochrona przyrody

Program ćwiczeń
Regulamin
Terminarz


Wymowa nazw łacińskich

Wymowa łacińska


BOTANIKA SYSTEMATYCZNA, GLONY - materiały do ćwiczeń

Plan ćwiczeń
Materiały pomocnicze do ćwiczeń


BOTANIKA SYSTEMATYCZNA (część I - grzyby i glony) - studia niestacjonarne

Plan ćwiczeń


Botanika systematyczna - stary program ćwiczeń dla studentów Biologii

  Program

 

   webmaster: Piotr Osyczka